L Match'It - Partneri

Naši partneri

Aby sme Vám pomohli so všetkými aspektmi týkajúcimi sa akvizičného procesu, ČSOB Match'it spolupracuje s renomovanými partnermi, ktorí Vám poradia pri právnych, daňových a účtovných témach. Ak hľadáte aj možnosti financovania, môžete sa na nás takisto obrátiť.

HAVEL & PARTNERS

HAVEL & PARTNERS je s viac ako 220 právnikmi a daňovými poradcami a celkom 500 spolupracovníkmi, vrátane zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou nezávislou právnickou firmou v strednej Európe.

Kancelária má viac než 2000 klientov, medzi ktorých patria najmä veľké medzinárodné spoločnosti, najvýznamnejšie české a slovenské spoločnosti vrátane strategických štátnych podnikov a orgánov verejnej správy, ale aj stredné podniky, individuálni podnikatelia a investori. Klienti nás vyhľadávajú vďaka komplexnému prístupu k právnemu a daňovému poradenstvu, ktoré poskytujeme vo všetkých oblastiach podnikania, oceňujú naše strategické uvažovanie, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť úspešného uzavretia transakcií a presadzovanie záujmov klientov v podnikateľskej praxi.

Náš transakčný tím s takmer 80 právnikmi je najväčší a najskúsenejší v strednej Európe. Vďaka jeho schopnostiam a výkonnosti sa dlhodobo držíme na popredných priečkach v počte realizovaných transakcií na slovenskom, českom i stredoeurópskom právnom trhu. Na Slovensku si s tímom, ktorý tvorí viac ako 25 skúsených právnikov, kladieme za cieľ zabezpečiť špičkové právne služby pre viac ako 300 klientov. Podľa výsledkov súťaže Právnická firma roka sme na Slovensku a v ČR aktuálne najúspešnejšia advokátska kancelária v oblasti M&A, v oboch krajinách sme sa v rámci tejto súťaže taktiež stali klientmi najobľúbenejšou kanceláriou.

Naše schopnosti a úspechy však ďaleko presahujú slovenskú a českú jurisdikciu, v rámci ktorej pôsobíme. Vďaka unikátnej znalosti právneho a podnikateľského prostredia a sieti kontaktov v regióne strednej a východnej Európy intenzívne spolupracujeme na cezhraničných transakciách, čo dokladajú aj medzinárodné renomované rankingy, ako EMIS DealWatch a Mergermarket. Poskytujeme právne a daňové poradenstvo v 12 svetových jazykoch vo viac ako 90 krajinách sveta. Až 70 % prípadov zahrňuje medzinárodný prvok.

Kontaktné údaje

Jaroslav Havel, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha

+420 737 235 555

jaroslav.havel@havelpartners.cz

https://www.havelpartners.cz/

PKF Slovensko

Spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od r. 1992. Okrem audítorskej činnosti svojim klientom poskytuje daňové a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva a miezd, konsolidáciu účtovnej závierky, oceňovanie podnikov, znalecké služby a transakčné poradenstvo. Všetky tieto činnosti sú poskytované expertami s dlhoročnými skúsenosťami.

Sme riadnym členom medzinárodnej audítorskej, poradenskej a účtovníckej siete PKF International www.pkf.com

PKF International Limited združuje 400 členských firiem v 150 krajinách sveta. Príslušnosť k tejto sieti je pre nás zdrojom inšpirácie, kontaktov, skúseností a zároveň dôkazom kvality poskytovaných služieb.

Predaj alebo kúpu podniku rozumieme ako príležitosť pre klienta maximalizovať hodnotu svojej investície. Pri tejto činnosti podporíme klienta vo všetkých aktivítách, ktoré sú tým spojené, najmä:

  • Podnikové kombinácie, zlúčenia, akvizície alebo premeny;
  • Štruktúrovanie zmluvných vzťahov, akvizícii a transakcií;
  • Zabezpečenie finančného, daňového a účtovného due diligence;
  • Spracovanie projektu zlúčenia, splynutia, rozdelenia, alebo vkladu podniku či jeho časti, a to z daňových, účtovných ale aj právnych aspektov.

Spoluprácou s PKF Slovensko klienti získajú kompetentného partnera so širokými skúsenosťami a zázemím pre tieto dôležité momenty v živote každej firmy.

Kontaktné údaje

Marián Fabian, Plynárenská 7C, 821 01 Bratislava

+421 905 367 277

fabian@pkf.sk

https://www.pkf.sk/sluzby/consulting

ČSOB Private Banking

Private Banking

Na Slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 2005. Disponujeme stabilným tímom privátnych bankárov, korí sú profesionálne školení špecialisti v oblasti bankových a investičných produktov. Podliehajú najprísnejším kritériám výberu a kontroly. K informáciám o klientoch pristupujú maximálne diskrétne. Využívajú ich iba na čo najkvalitnejšie zabezpečenie služieb súvisiacich so spravovaním klientskeho finančného majetku.

Ponúkame rozmanitý sortiment investičných riešení, ktoré pomôžu zachovať a zveľaďovať bohatstvo našich klientov na základe ich potrieb, predstáv a očakávaní. Našim cieľom je maximálne zhodnotiť finančné prostriedky klientov pri minime ich povinností. Ako Finančná skupina vieme poskytnúť prvotriednu starostlivosť vo všetkých oblastiach financií. Stačí sa na nás obrátiť.

 

Kontaktné údaje

privatebanking@csob.sk

https://www.csob.sk/privatne-bankovnictvo

ČSOB Advisory

Každá firma raz čelí generačnej obmene. Obzvlášť na Slovensku ide o horúcu tému, keď prvá generácia porevolučných podnikateľov uvažuje, kedy a komu firmu odovzdať. Nepremyslené kroky či nepripravený model vlastníckej štruktúry pritom môžu ohroziť výsledok celoživotného úsilia zakladateľa firmy.

ČSOB Advisory prevádza klientov zložitým procesom nástupníctva a pomáha s nastavením správnej štruktúry firmy a rodinného majetku tak, aby predišli rizikám a zabezpečili kontinuitu svojej vízie v podnikaní.

ČSOB skupina rozširuje svoje portfólio služieb a ako prvá na Slovensku ponúka prostredníctvom ČSOB Advisory poradenstvo zamerané špecificky na rodinné firmy.

 

Kontaktné údaje

http://www.csobadvisory.sk

Hľadáte dokonalý match?

Požiadať o prístup

Nastavenia boli uložené